ID: 2653

Laudsepatööd, Tln.1965

Sisaldab rohkesti veel häid I Vabariigi aegseid tarkusi. Pole jõutud veel unustada. Mahukas — 586 lk.