ID: 74234

EV Tartu Ülikooli toimetused XXXII A. Tartu 1937. Selgitus

Teaduslikud uurimused.

Tööd järgmistelt autoritelt: Vassil Ridala, Wilhelm Andersen, Jacob Gabovitš, Th. Lippmaa.

Viimase avaldatu kannab pealkirja – E.V. Tartu Ülikooli botaanikaaia süstemaatilised ja taimegeograafilised kogud.

Raamat on heas korras.

Asukoht PK 19

 

40 €

    Toote broneerimine

      Lisainfo küsimine