ID: 72453

Kunstilise isetegevuse NÄITEJUHI KÄSIRAAMAT

Tln. 1960

Raamatu üldosa annab ülevaate nõukogude kunsti põhijoontest ning sots, realismi põhiprintsiipidest, teatrikunsti spetsiifikast ja Stanislavski loomingulisest meetodist.

Raamatu süstemaatiline osa käsitleb isetegevusliku näiteringi ülesannet ja töö organiseerimist, näitejuhi ettevalmistavat tööd näidendi tekstiga, näitejuhi lavastusplaani loomist ja näitejuhi tööd osatäitjatega nii näidendi lavastamisel, kui ka õppe-kasvatuslikus osas.

Tänu Nõukogude Valitsuse ja KP pidevale hoolitsusele on meie paljurahvuselisel maal kindlustatud piiritud võimalused rahvaloomingu tõeliseks õitsenguks.

ANDRUS SÄREV (Autor-koostaja).

Edasi, seltsimehed, Andrus Särevi järel!

Üllitis on väga heas korras.

Kui teil peaks olema oma küla või linna või tänava Rahvateatriga plaanis etendada näiteks Noort Kaardiväge  või Ülesküntud Uudismaad, siis kulub see raamatuke marjaks ära.

Asukoht PK 18

15 €

    Toote broneerimine

      Lisainfo küsimine