ID: 75752

Laste arwuwald I, Arvamise ABC, Tartu, 1879, J. Kurrik. Matemaatika õpik

Tegu on konvoluudiga. Köites on kolm raamatut :

1. Pealkirjas toodu.

2. Arwuwald I. Algebra – oma algusõpetustega, 1879

3. Arwuwalla wõti I. Kostused (algebra ja selle algusõpetuste ülesannete kohta), 1879

Loomulikult on kõik Juhan Kurriku, tuntud Rõuge, Tartu ja Rannu kooliõpetajalt ning  õpikute väljaandjalt.

Raamatus toodud ülesanded on elust enesest.

Näiteks: Kadri, kes helde südamega oli, andis sandile kaks kopikat ja see oli tema varanatukese kaheksas jagu. Mitu kopikat oli Kadril raha olnud?

Mitu kopikat küsis kõrtsimees talumehe käest? Jne. jne.

Raamat on heas korras, poolnahk. Köide on tugev.

Asukoht PK 10

70€

    Toote broneerimine

      Lisainfo küsimine