ID: 69075

Rakvere TULETÕRJETÕLD, aurupritsiga, aastast 1905

Valmistatud, Tallinnas, firmas Jürgens & Co. Teadaolevalt on tegu ainukese Eestis valmistatud ja tänapäevani säilinud tuletõrje tõllaga.

Selle iluduse tellis, “Jumalale auks –  ligemisele kaitseks”, 115 aastat tagasi, Rakvere Tuletõrjeühing.

Ajaloolisel  tulekustutusvahendil on kahjuks puudu päris palju juppe.

OSTAME KÕIKVÕIMALIKKE OSI, DETAILE JA MUUD INVENTARI, MIS VÕIKSID SELLELE AURUPRITSILE SOBIDA. Näiteks kaks vanaaegset manomeetrit, rataste ilukapsleid, aga ka igasuguseid ventiile, kraane, tõllalaternaid, tuletõrje kella(tilaga) jm. Kaduma on läinud ka tõlla küljel olnud, Rakvere või Rakvere Tuletõrjeühingu embleem.

Pakkuda võib ka muid huvitavaid pritsimeestega seotud esemeid ning vanemat fotomaterjali.

Plaanime  tulevikus tuletõrjetõlla, avalikkusele eksponeerimiseks, ühes Pika tänava hoones, välja panna.

Mittemüüdav - eksponaat

    Toote broneerimine

      Lisainfo küsimine