ID: 74013

Saksa teema II, 1941-1944, 12 ühikut. Dokumendid jm.

On igasugust materjali: Isikutunnistus/Ausweis, metsavahi protokolli blankett, välipostkaartide blanketid, piltidega ja ilma, rongileht, käsitsi kirjutatud appikutse, kellegilt, kes on sõjaväepatrulli poolt, öösel, kinni peetud, kviitungid jm.

Paberid on heas korras. Kõik on sõjaaegsed.

Viimasel pildil on osa mingist venekeelsest trükisest, milles terved on kaheksa lehte ja kus kiidetakse nii, et kael katki, natsionaalsotsialistlikku Saksamaad.

Eeldatavalt on see trükis samuti sõjaaegne, kuid ega ta väärtus väiksem pole, kui ta ka enne sõda on nõukogudemaal välja antud.

Asukoht PK 14

35 €

    Toote broneerimine

      Lisainfo küsimine