ID: 78146

Seadused ja määrused maanteede ja liikumise alal, Tln.1930

Ühes Riigikohtu otsustest võetud seletustega ja Teedeministeeriumi ringkirjadega.

Koostanud J. Tiitso, Teedeministeeriumi peasekretär.

Väga põhjalik ja ülevaatlik temaatiline materjal.

Raamat on rahuldavas korras.

Käide on kinni, lahti on pehme esikaas ja kolm lehte.

Puudu on sisukorrast kolm lehte.

544 lk.

Asukoht PK 6

50 €

    Toote broneerimine

      Lisainfo küsimine