Vastutus

Meie kaupluses müügil olevate esemete kohta anname me informatsiooni, tuginedes oma teadmistele ja kogemustele ning heas usus, et see on tõene. E-poe kaupade kohta pikemat teavet jagada on keerulisem, kuid püüame anda parima. Samas ei kuuluta me absoluutset tõde ja ei võta endale vastutust, kui see info ei vasta pisiasjades 100 % tegelikkusele. Ostjal on alati võimalik esitada täiendavaid küsimusi.

Komisjonikauplustes ei kehti kauplemisel kõik tavapärased jaekaubanduse reeglid. Näiteks ei ole sellistest äridest ostetud kaubal tagastusõigust, kui selles pole eraldi kokku lepitud.

Tagasi ostame müüdud toote üksnes juhul , kui ilmneb, et meie poolt esitatud teave oli selgelt ebatõene. Samuti siis, kui peaks selguma, et originaali pähe müüdi teile kogemata koopia. Sellisel juhul eeldame, et hinnang vaidlusaluse teose/eseme kohta on tulnud tunnustatud asjatundjalt.

Me kaupleme kasutusel olnud, vanade või väga vanade esemetega ja 100 aasta vanusele asjale ei saa läheneda uue kauba parameetrite järgi. Meie kaup võib olla kulumisjälgedega ja mõnikord isegi mittekomplektne või teatavate defektidega. Püüame iga toote kohta anda ostjale ka asjakohast teavet. Siiski on soovitav kaup enne ostmist alati tähelepanelikult üle vaadata.

Vanad asjad on mõnikord kapriissed. Näiteks võib kell tiksuda päris korralikult, aga peale transporti, ühest kohast teise, võib ta tööle hakkamiseks vajada uuesti reguleerimist. Seda ei saa lugeda isegi puuduseks, sest mitmete kellade esmasel soetamisel (näiteks tsaariajal), tuli kellasepp peale ostu koju ja pani ajanäitaja jälle korralikult tööle. Sellist erikohtlemist vajasid just kallimad põranda- ja kaminakellad. Laua- ja tavaliste seinakelladega ei juhtunud, isegi peale pikka rappumist munakivisillutisel, midagi.

Kuna meil puudub tihti võimalus määratleda vanade tarbeesemete lõplikku töökorda, siis müüme me kõikvõimalikke aparaate, optikat ja teisi riistu kui VANAAEGSEID ASJU mitte, kui ajanäitajaid , valgusteid, fotoaparaate ja muid sihtotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud mõeldud esemeid.

Loomulikult me korrastame ja laseme paljusid esemeid ka korrastada/restaureerida. Sellisel juhul edastame me asjakohase info ka ostjale, kui see peaks huvi pakkuma.

Tule poodi!

Ootame teid E – R 10.00 – 18.00, L – 10.00 – 15.00. Headel ostjatel on võimalik poodi külastada ka väljaspool tööaega. Harva võib meil juhtuda ka tööaegseid sunnitud ärakäimisi.
Kaugemalt tulijatel, palume, võimalusel, helistada ette. E-pood on avatud 24 tundi ööpäevas.